Sunday, May 13, 2007

Teorier som förklarar sambanden mellan kultur och hälsa
Teorierna som avhandlar sambandet mellan kultur och hälsa finns inom många fält. På gruppnivå genom en ökad känsla av sammanhang. Inom psykoanalysen står symboliseringsförmågan i centrum. Aousal forskningen förklarar hälsoeffekterna med ökad uppmärksamhet, skärpthet och kommunikationspsykologin med den non-verbala kommunikationens betydelse. Inom biologin betonas tillväxten av strukturer i delar av hjärnan som följd av kulturell stimulans och verkningarna på stress- och immunsystemet.
Britt-Maj Wikström

2 comments:

Joanna said...

Konst är viktigt för hälsa och att öka kommunikationen.

Britt-Maj said...

Hej Joanna
Intressant att ta del av dina synpunkter. Ser fram emot att få höra ifrån dig igen och dina tankar kring Pirates of ...

Hälsning
Britt-Maj