Tuesday, May 29, 2007

Hej alla intresserade!

Snart finns det en hemsida "artsforhealth.se" som informerar om det samband som vi i dagens forskning ser med stor pregnans inom området konst och hälsa. Ett sambandet som är av det positiva slaget. Vi mår bra av natur, böcker, bilder och filmer. Vi lever längre om vi är kulturaktiva. Studenters kunskaper inom empati, kommunikation och patientförståelse fördjupas med konstbilder. Patienter tillfrisknar fortare med en vacker utsikt eller tavla att betrakta.

Välkommen till hemsidan:
artsforhealth.se
Britt-Maj

Sunday, May 13, 2007

Teorier som förklarar sambanden mellan kultur och hälsa
Teorierna som avhandlar sambandet mellan kultur och hälsa finns inom många fält. På gruppnivå genom en ökad känsla av sammanhang. Inom psykoanalysen står symboliseringsförmågan i centrum. Aousal forskningen förklarar hälsoeffekterna med ökad uppmärksamhet, skärpthet och kommunikationspsykologin med den non-verbala kommunikationens betydelse. Inom biologin betonas tillväxten av strukturer i delar av hjärnan som följd av kulturell stimulans och verkningarna på stress- och immunsystemet.
Britt-Maj Wikström

Thursday, May 3, 2007

KONFERENS KONSTKULTUR OCH HÄLSA

Riksföreningen för Konstkultur och hälsa och nätverket för sjuksköterskor anordnar konferens
med inriktning mot nya forskningsrön inom området konst och hälsa.

Tid: 7 november 2007 14.00-16.00.

Plats: Baldersgatan 1 Sockholm Sjuksköterskornas hus (Tekniska Högskolans
tunnelbenestation)

Kostnad: 200 Kr.

Anmälan görs till: britt-maj@home.se

Varmt Välkomna
Britt-Maj Wikström
Ordförande i RKKH