Friday, June 29, 2007

Kära läsare

Sambanden mellan de olika konstformerna musik, dans, bild och skönlitteratur blir allt tydligare. Det finns medicinska resultat som visar att människor faktiskt mår bättre av att vara en aktiv kulturaktiv.Berätta gärna om du haft en kulturupplevelse! Har du upplevt att konsten ger innehåll och mening i livet. Det skulle vara spännande att höra din röst.

Britt-Maj