Wednesday, November 14, 2007

Örebro Universitet Hälsovetenskapliga institutionen

Konst och Hälsa
Spännande möte med blivande sjuksköterskor

Ämnet för dagen var bilder med fokus på Konstbilder och hur dessa kan användas i vårdarbetet för att skapa förutsättningar för en förbättrad komunikation med patienter.

Föreläsningen baserade sig bland annat på en vetenskaplig studie av Britt-Maj Wikström. Ett abstrakt finns publicerat på hemsidan

http://www.artsforhealth.com/

Besök gärna hemsidan om du är intresserad av de samband som forskningen i dag kan visa. Dessa samband som dessutom har sina rötter i antikens Grekland. Redan då visste man att konstformer som musik, bild och dans påverkar vår hälsa i positiv riktning.

Riksföreningen Konstkultur Hälsa Konferens

Nu är det dags för årsmöte i RKKH
18/1 2008 13-15
Plats:
Konferensrum 1 Sjuksköterskornas Hus
Baldersgatan 1
Stockholm