Tuesday, May 29, 2007

Hej alla intresserade!

Snart finns det en hemsida "artsforhealth.se" som informerar om det samband som vi i dagens forskning ser med stor pregnans inom området konst och hälsa. Ett sambandet som är av det positiva slaget. Vi mår bra av natur, böcker, bilder och filmer. Vi lever längre om vi är kulturaktiva. Studenters kunskaper inom empati, kommunikation och patientförståelse fördjupas med konstbilder. Patienter tillfrisknar fortare med en vacker utsikt eller tavla att betrakta.

Välkommen till hemsidan:
artsforhealth.se
Britt-Maj

No comments: