Wednesday, March 14, 2007

Hur visar sig konst och hälsa sambandet i vårdarbetet

Eftersom jag arbetar som lärare under årens lopp har träffat och träffar många studenter när jag undervisar i ämnet konst och hälsa skulle jag gärna vilja höra era röster. Ni som är blivande sjuksköterskor, socionomer, läkare eller arbetsterapeuter hur kommer ni att kunna ta tillvara förskningsresultat som visar att det finns ett samband mellan konst och hälsa?
Britt-Maj