Thursday, May 3, 2007

KONFERENS KONSTKULTUR OCH HÄLSA

Riksföreningen för Konstkultur och hälsa och nätverket för sjuksköterskor anordnar konferens
med inriktning mot nya forskningsrön inom området konst och hälsa.

Tid: 7 november 2007 14.00-16.00.

Plats: Baldersgatan 1 Sockholm Sjuksköterskornas hus (Tekniska Högskolans
tunnelbenestation)

Kostnad: 200 Kr.

Anmälan görs till: britt-maj@home.se

Varmt Välkomna
Britt-Maj Wikström
Ordförande i RKKH

No comments: