Wednesday, November 14, 2007

Örebro Universitet Hälsovetenskapliga institutionen

Konst och Hälsa
Spännande möte med blivande sjuksköterskor

Ämnet för dagen var bilder med fokus på Konstbilder och hur dessa kan användas i vårdarbetet för att skapa förutsättningar för en förbättrad komunikation med patienter.

Föreläsningen baserade sig bland annat på en vetenskaplig studie av Britt-Maj Wikström. Ett abstrakt finns publicerat på hemsidan

http://www.artsforhealth.com/

Besök gärna hemsidan om du är intresserad av de samband som forskningen i dag kan visa. Dessa samband som dessutom har sina rötter i antikens Grekland. Redan då visste man att konstformer som musik, bild och dans påverkar vår hälsa i positiv riktning.

Riksföreningen Konstkultur Hälsa Konferens

Nu är det dags för årsmöte i RKKH
18/1 2008 13-15
Plats:
Konferensrum 1 Sjuksköterskornas Hus
Baldersgatan 1
Stockholm

Friday, June 29, 2007

Kära läsare

Sambanden mellan de olika konstformerna musik, dans, bild och skönlitteratur blir allt tydligare. Det finns medicinska resultat som visar att människor faktiskt mår bättre av att vara en aktiv kulturaktiv.Berätta gärna om du haft en kulturupplevelse! Har du upplevt att konsten ger innehåll och mening i livet. Det skulle vara spännande att höra din röst.

Britt-Maj

Tuesday, May 29, 2007

Hej alla intresserade!

Snart finns det en hemsida "artsforhealth.se" som informerar om det samband som vi i dagens forskning ser med stor pregnans inom området konst och hälsa. Ett sambandet som är av det positiva slaget. Vi mår bra av natur, böcker, bilder och filmer. Vi lever längre om vi är kulturaktiva. Studenters kunskaper inom empati, kommunikation och patientförståelse fördjupas med konstbilder. Patienter tillfrisknar fortare med en vacker utsikt eller tavla att betrakta.

Välkommen till hemsidan:
artsforhealth.se
Britt-Maj

Sunday, May 13, 2007

Teorier som förklarar sambanden mellan kultur och hälsa
Teorierna som avhandlar sambandet mellan kultur och hälsa finns inom många fält. På gruppnivå genom en ökad känsla av sammanhang. Inom psykoanalysen står symboliseringsförmågan i centrum. Aousal forskningen förklarar hälsoeffekterna med ökad uppmärksamhet, skärpthet och kommunikationspsykologin med den non-verbala kommunikationens betydelse. Inom biologin betonas tillväxten av strukturer i delar av hjärnan som följd av kulturell stimulans och verkningarna på stress- och immunsystemet.
Britt-Maj Wikström

Thursday, May 3, 2007

KONFERENS KONSTKULTUR OCH HÄLSA

Riksföreningen för Konstkultur och hälsa och nätverket för sjuksköterskor anordnar konferens
med inriktning mot nya forskningsrön inom området konst och hälsa.

Tid: 7 november 2007 14.00-16.00.

Plats: Baldersgatan 1 Sockholm Sjuksköterskornas hus (Tekniska Högskolans
tunnelbenestation)

Kostnad: 200 Kr.

Anmälan görs till: britt-maj@home.se

Varmt Välkomna
Britt-Maj Wikström
Ordförande i RKKH

Saturday, April 21, 2007

KONSTUPPLEVELSER
När jag ser en bra film på bio eller läser en bok som fångar mig bifinner jag mig på en resa som för mig bort från verklighetens små förtretelser, för banala ting som matköp, städning, skrivningsrättning och lektionsförberedelser, men också den oro som jag tror att många föräldrar stundtals kan känna för sina barn vare sig dom är vuxna eller fortfarande små.
Hur tänker du undrar Britt-Maj?